Nowe Sudomie Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Sudomie
Ponad 50 lat działalności Jubileusz 50-lecia Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service"

Ku przyszłości2000 r.
Powołanie i wspieranie funkcjonowania Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+

2002 r.

Uczestnictwo w Radzie Gospodarczej Rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008

2004 r.
 1. Wsparcie i uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 60-lecia Politechniki Gdańskiej i 100-lecia politechniki w Gdańsku
 2. Przejęcie 3/4 udziałów Ośrodka Wypoczynkowego Sudomie od Spółdzielni "Bratnia Pomoc" z Warszawy i stanie się pełnoprawnym właścicielem Ośrodka.
2005 r.
Modernizacje Ośrodka Wypoczynkowego Sudomie.

2006 r.
Podpisanie umowy zbycia Zakładu Montażu Elektronicznego na rzecz "Techno-Service" S.A. w dniu 10 listopada 2006 r.

2010 r.
 1. Obchody Jubileuszu 50-lecia SSP "Techno-Service, Sudomie, 12 czerwca 2010 roku
 2. Obchody X-lecia Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+
 3. Współorganizacja i uczestnictwo w pierwszej edycji Konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”, Politechnika Gdańska, 8 maja 2012 r.
 4. Wsparcie i uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 65-lecia Politechniki Gdańskiej i 105-lecia politechniki w Gdańsku
 5. Wsparcie Konkursu "Jaskółki Przedsiębiorczości", organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na biznes.
2011 r.
 1. Współorganizacja i uczestnictwo w drugiej edycji Konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”, Politechnika Gdańska, 8 maja 2012 r.
 2. Wsparcie Konkursu "Jaskółki Przedsiębiorczości", organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na biznes.
 3. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Sudomie w latach 2011 - 2013

2012 r.
 1. Obchody Jubileuszu 50-lecia Ośrodka Wypoczynkowego SUDOMIE, Sudomie, 21 sierpnia 2012 r.
 2. Wsparcie organizacyjne i finansowe na rzecz organizacji 40-lecia Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA, Przywidz, czerwiec 2012 r.
 3. Współorganizacja i uczestnictwo w trzeciej edycji Konferencji „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”, Politechnika Gdańska, 8 maja 2012 r.
 4. Wsparcie Konkursu "Jaskółki Przedsiębiorczości", organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na biznes.

2013 r.
 1. Podpisanie umowy Spółki SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. 4 grudnia 2013 roku w Gdańsku
 2. Podjęcie decyzji o przekształceniu na podstawie Uchwały nr 1 podjętej w dniu 29 listopada 2013 roku przez LXI Nadzywczajne Walne Zgromadzenie członków Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service"
 3. Oddanie do użytkowania nowoczesnego obiektu socjalnego na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego S.A.
 4. Uczestnictwo w Radzie Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorskiego Portu Kreatywności, pełniącej funkcje opiniodawcze co do tworzenia planów wdrażania, raportowania i wprowadzania zmian, Gdańsk 2013 r.
 5. Wsparcie Konkursu "Jaskółki Przedsiębiorczości", organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na biznes.
2014 r.
 1. Postanowienie Sądu o wpisanie SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000493603 w dniu 14 stycznia 2014 r.
 2. Wykreślenie Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service" z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2014 r.