Nowe Sudomie Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Sudomie
Ponad 50 lat działalności Jubileusz 50-lecia Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service"

O firmie

SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. powstała 14 stycznia 2014 r. w wyniku przekształcenia Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service".

SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. kontynuuje działalność biznesową, inwestycyjną i społeczną założonej w 1960 r. Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service" oraz jej tradycje i przynależność do środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej.

Wyrazem szacunku, znaczenia oraz potrzeby upamiętnienia Studenckiej Spółdzielni Pracy  "Techno-Service" nowa nazwa firmy zawiera w sobie skrót SSP

SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. świadczy usługi stoczniowe w zakresie obsługi produkcji i remontów obiektów pływających. Świadczy usługi wypoczynkowe i szkoleniowe na terenie Ekologicznego Ośrodka Wypoczynkowego Sudomie.

Strategiczną działalnością SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. jest dostarczanie inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań zużycia energii cieplnej i elektrycznej w obiektach budowlanych a także rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł energii. Strategia realizowana jest poprzez przedsięwzięcia: ENERGOOSZCZĘDNI, MOLANOTE i projekt Elektrociepłowni.

Firma prowadzi działalność doradczo-zarządczą w obrębie posiadanego majątku i udziałów. Wspólnie z firmą TECHNO-SERVICE S.A. kontynuuje tradycje Studenckiej Spółdzielni Pracy "Techno-Service" w zakresie wspierania kultury, sportu i turystyki akademickiej, a także w utrzymywaniu i rozwijaniu współpracy z Politechniką Gdańską, Politechnicznym Klubem Biznesu PKB+, Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Kołem Parlamentarzysty. 

Istotne dokumenty SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o.:
  1. NIP firmy - pobierz [dokument pdf]
  2. REGON firmy - pobierz [dokument pdf]
  3. KRS firmy - pobierz [dokument pdf]]
  4. Postanowienie Sądu o wpisanie SSP TECHNO-SERVICE Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego - pobierz [dokument pdf]